Visie

Ik ben er van overtuigd dat ieder mens de kracht heeft om op een constructieve manier, passend bij deze persoon, met de omstandigheden om te gaan. De omgeving kan hierbij voelen als belemmerend/probleemveroorzakend. Uit onderzoek blijkt juist dat het netwerk belangrijk is bij het zoeken naar oplossingen.
Dit kan vorm krijgen door het netwerk daadwerkelijk uit te nodigen tijdens de therapie. Als dat niet wenselijk of mogelijk is zal er tijdens de therapie contextueel en transgenerationeel gewerkt worden. Hierdoor wordt het netwerk, ook binnen individuele therapie├źn, gezien als context van ieders leven.

Met mensen op zoek te gaan naar hun eigen kracht in zichzelf en hun netwerk werkt helend. Mensen krijgen meer inzicht in hun kwaliteiten, hun kwetsbaarheden en hun gedrag. Dit inzicht kan al voldoende zijn om bijvoorbeeld life-events te kunnen plaatsen en verwerken. Deze inzichten kunnen leiden tot bepaalde keuzes of gedrag. Hierdoor zijn mensen in staat om niet-helpende gedragspatronen te doorbreken waardoor de gevolgen ook zullen veranderen.