Klachten en geschillen

Ik handel conform de professionele eisen en richtlijnen van de beroepsverenigingen waarbij ik ben aangesloten.
Ik hoor het graag van u als u ontevreden bent over de behandeling. Zouden wij daar samen niet uit kunnen komen, dan kunt u een klacht indienen bij de Klachten en Geschillencommissie van SCAG.