Petra


Mijn interesse in processen van en tussen mensen heeft mijn beroepskeuze binnen de hulpverlening bepaald. In 1999 ben ik na de opleiding HBO-MWD (maatschappelijk werk en dienstverlening) gaan werken. Ik merkte al snel dat ik behoefte had aan verdieping waarop ik in 2003 de HBO-opleiding orthopedagogiek heb behaald.

In 2014 ben ik binnen de geestelijke gezondheidszorg gaan werken en heb ik me kunnen ontwikkelen tot therapeut. Ik heb hiervoor de post-HBO-opleiding IAG (Intensieve Ambulante gezinsbehandeling) en de vierjarige Specialistische Opleiding Systeemtherapie afgerond. Tevens heb ik me bekwaamd als ACT-therapeut (Acceptance and Commitment Therapie).

Ik combineer mijn werk binnen de geestelijke gezondheidszorg met mijn eigen praktijk.

Ik werk oplossingsgericht, doe wat ik zeg en zeg wat ik doe. Ik ben praktisch ingesteld en werk snel waar kan en vertragend waar nodig om de therapie de nodige diepgang te geven.

Ik ben geregistreerd bij drie beroepsverenigingen, die op deze website verder toegelicht worden bij “beroepsregistraties“.